top of page

Sarah C Yoga Group

Public·43 members

Mala Istorija Srbije [PORTABLE]


Poslednja godina XX veka bila je za Srbiju hvatanje poslednjeg voza na relaciji prošlost - budućnost, odnosno Azija - Evropa. Dogadjaji od 5. oktobra 2000. zapravo su dovršen, zaokružen 9. mart 1991. Da se tokom devetomartovskih demonstracija na početku decenije išlo do kraja, odnosno da se posle osvajanja srpskog parlamenta krenulo i na zgradu RTS-a, tada TV Beograd, istorija Srbije ne bi bila toliko krvava i tragična kao u "godinama raspleta" koje su usledile.
Mala istorija Srbije


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furlcod.com%2F2ueda1&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1MBqgem3-o3Esguk7QsXXCVankontekstualnost ovdašnjeg poimanja, stvaranja (i pisanja) istorije rađa vrlo gorke plodove, vankontekstualnost ovdašnje filmske/serijalne produkcije zaliva stablo na kome ti plodovi rastu. Zato se, kako onomad i rekoh, istorija i piše filmovima i TV serijama. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page