top of page

Sarah C Yoga Group

Public·43 members

Documente Necesare Eliberare Certificat De Inregistrare In Scopuri De Tva


Download File ::: https://blltly.com/2tA7mE

Documente Necesare Eliberare Certificat De Inregistrare In Scopuri De Tva


Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA este un document obligatoriu pentru persoanele impozabile care desfasoara activitati economice in Romania si care depasesc pragul de cifra de afaceri de 88.500 euro sau care opteaza pentru aplicarea acestui regim fiscal. Certificatul atesta faptul ca persoana impozabila este inregistrata in Registrul operatorilor intracomunitari si poate efectua operatiuni taxabile cu TVA.


Pentru a obtine certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, persoanele impozabile trebuie sa depuna la organul fiscal competent o serie de documente, in functie de situatia lor specifica. In general, documentele necesare sunt urmatoarele:


Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice formular 010 â 2 exemplare, in original[^2^];


Cerere de inregistrare in scopuri de TVA (formular 099) - pentru solicitarile de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 316, alin. (12), lit. e) din Codul fiscal[^2^];


Declaratie pe propria raspundere a administratorilor firmei, informatii despre societate[^3^];


Actul constitutiv al societatii si dovada inregistrarii la Registrul Comertului;


Copie dupa cartea de identitate a administratorului si a asociatilor;


Dovada sediului social (contract de inchiriere, comodat, proprietate etc.);


Dovada spatiului de desfasurare a activitatii (daca este diferit de sediul social);


Contracte comerciale sau alte documente care sa ateste intentia si capacitatea de a desfasura activitati economice;


Alte documente solicitate de organul fiscal, in functie de specificul activitatii.


Documentele se depun la registratura organului fiscal sau se transmit prin posta cu confirmare de primire. Termenul de solutionare a cererii este de 15 zile pentru persoanele impozabile care solicita codul TVA obligatoriu si de 45 zile pentru cele care solicita codul TVA voluntar[^3^]. Dupa solutionarea cererii, organul fiscal elibereaza certificatul de inregistrare in scopuri de TVA sau comunica motivele respingerii cererii.


Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA trebuie afisat la locul unde se desfasoara activitatea economica si trebuie prezentat la cererea organelor fiscale sau a partenerilor comerciali. Persoanele impozabile care au certificatul de inregistrare in scopuri de TVA au obligatia sa depuna declaratii lunare sau trimestriale privind TVA-ul colectat si dedus si sa plateasca diferenta datorata la bugetul statului.


In cazul in care persoanele impozabile isi modifica datele de identificare, isi inceteaza activitatea sau nu mai indeplinesc conditiile pentru aplicarea regimului TVA, au obligatia sa depuna o noua declaratie de mentiuni si sa restituie certificatul de inregistrare in scopuri de TVA. In anumite situatii, organul fiscal poate anula din oficiu inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care prezinta un risc fiscal ridicat, conform criteriilor stabilite prin ordin al presedintelui ANAF.


Inregistrarea in scopuri de TVA este o procedura importanta pentru persoanele impozabile care desfasoara activitati economice in Romania si care vor sa beneficieze de dreptul de deducere a TVA-ului platit pentru achizitiile de bunuri si servicii. Pentru a obtine certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, persoanele impozabile trebuie sa depuna la organul fiscal competent o serie de documente care sa ateste intentia si capacitatea lor de a desfasura activitati economice. Procedura de inregistrare in scopuri de TVA este reglementata prin Codul fiscal si prin ordin al presedintelui ANAF. 061ffe29dd


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page