top of page

Sarah C Yoga Group

Public·43 members
Lincoln Rogers
Lincoln Rogers

Memory Subtiitrid Eesti


Memento esindajad viivad võimalusel korral lilled ja süütavad küünlad mälestuspäeval mälestusmärkide juures. Kell 12 ja 15 helisevad kirikute kellad. Kutsume üles eestimaalasi kirikukellade saatel seisatuma nende tuhandete inimeste mälestuseks, kes Siberisse jäid.
Memory Subtiitrid Eesti

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page